Cek golongan darah adalah pemeriksaan untuk menentukan dan mengetahui golongan darah seseorang. Pemeriksaan golongan darah biasanya dilakukan sebelum melakukan donor atau transfusi darah.